in

Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Thuận ngày 03/09/2023

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Bình Thuận ngày 03/09/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Thuận ngày 03/09/2023 1Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Thuận ngày 03/09/2023 2Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Thuận ngày 03/09/2023

Thông tin Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Bình Thuận ngày 03/09/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện Thành phố Phan Thiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

03/09/2023

09h00-13h30

Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

Lịch cúp điện huyện Tuy Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm Phan Đình Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm Thuận Sơn Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm Hoàng Phúc Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm Tower Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm Tavivu Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm Thiên Đạt Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm Quang mạnh Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm An Phúc Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm Tôm CP 1 Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm Thông Thuận 2 Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm ATT Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm sữa Thông thuận Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm Thông thuận 1 Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm Trần Thị Cúc Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm ViNa Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm Núi Tào 2 Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm Thông Thuận 7 Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trạm Thông Thuận 8 Điện lực Tuy Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

Lịch cúp điện huyện Đức Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH MTV XNK HHP Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH Đầu tư 911 Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH XD Thiên Hải Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH BNJ Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1 Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Phước Lập Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công Ty TNHH MTV SX&TM Phú Quảng Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH Năng lượng Hưng Thảo Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH Hà Nam Thắng Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty Cổ phần Hợp Tác Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo Vi-Ja Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Đức Mẹ TàPao Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH MTV Trường Báu Điện lực Đức Linh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

Lịch cúp điện huyện Hàm Tân

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH Tân Phúc Solar Farm Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải ) 

03/09/2023

09h00-13h30

MĐ Tân Hà 7-Văn Phòng Và Nhà Kho Số 1 Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty Hàm Tân Solar Farm Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

MĐ Tân Hà 8-Nhà Máy Xây Đá Số 1 Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH Năng Lượng Minh Hùng Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Trại heo Phạm Thiện Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty Cổ phần Tái Tạo Công nghệ xanh Toàn Cầu Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH Trang Trại Ngọc Hân Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Xây Lắp Năng Lượng Mới TDQ Việt Nam Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty Cổ phần ĐT Phát Triển Năng Lượng Xanh HTC Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH năng lượng xanh TDQ Việt Nam Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Bình Thuận Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Cty Cổ phần ĐT PT Công nghệ cao Khôi Nguyên 1 Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH BTLT Hải Đăng Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

TT Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Thiện Tâm Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH SXTM Chí Hương Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Đoàn Ngọc Hòe Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Nhà MN Tân Tiến Điện lực Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

Lịch cúp điện huyện Hàm Thuận Bắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

03/09/2023

09h00-13h30

Hộ Kinh Doanh: Như Ý Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH kinh doanh ô tô Gia Hòa Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Khách hàng Cao Thị Huế Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận Xanh Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ngọc Ngân Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gold Energy  Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển CCG-Bình Thuận Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Điện năng lượng mặt trời mái nhà trang trại Thanh Vân Khu B – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Sài Gòn Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh Thuận Minh Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Miền Trung Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH Năng lượng xanh Huy Hoàng Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH Giải pháp mạng Bảo Quốc Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty TNHH VLXD Phương Hoa Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Hộ kinh doanh: Lê Thị Thanh Thủy Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Điện năng lượng mặt trời mái nhà trang trại Dưa Lê Khu C – Công ty Cổ phần Đầu tư Ocean Tower Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Điện năng lượng mặt trời mái nhà trang trại Dưa Lê Khu A – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Sài Gòn Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Khách hàng Trần Thị Khánh Phước Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

03/09/2023

09h00-13h30

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Vinh Khánh Hòa Điện lực Hàm Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển ( trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải )

Trên đây là thông tin lịch cúp điện Bình Thuận tại một số khu vực, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. Chúng tôi LDG sẽ cập nhật lịch liên tục để độc giả nắm bắt kịp thời.

Categories: Trending
Source: c3kienthuyhp.edu.vn

Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Thuận ngày 03/09/2023 – Tekmonk Bio, Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Thuận ngày 03/09/2023 – KOLNetworth, Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Thuận ngày 03/09/2023 – Blogtomoney

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Sophie Turner’s Tattoos and What They Mean – [2022 Celebrity Ink Guide]

Brad Sherwood- Wiki, Age, Height, Net Worth, Wife, Ethnicity