in

Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/09/2023 tại Long An

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cắt điện các khu vực tại Long An ngày 7/9/2023, chi tiết từ thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/09/2023 tại Long An 1Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/09/2023 tại Long An 2Lịch cúp điện hôm nay ngày 7/9/2023 tại Long An

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực ở Long An ngày 7/9/2023 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện quận Thủ Thừa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 07h00 đến 16h30

Một phần xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa. Điện lực Thủ Thừa Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Đức Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 08h00 đến 16h30

Công ty Newtecons.

Một phần xã Đức Hòa Hạ.

Một phần xã Hòa Khánh Nam.

Điện lực Đức Hòa Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 09:00 – 09:40

Công ty Liên Thái.

Điện lực Đức Hòa Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 10:00 sáng – 10:40 sáng

Công ty Tuấn An.

Điện lực Đức Hòa Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 11h00-11h40

Công ty Đại Dũng.

Điện lực Đức Hòa Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 13h00 đến 13h40

Công ty Tài Thụy.

Điện lực Đức Hòa Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 14h00 – 14h40

Công ty Hàn Thuận Phát.

Điện lực Đức Hòa Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 15h00 đến 15h40

Công ty Môi trường LT Plastic.

Điện lực Đức Hòa Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 3h50 chiều – 4h30 chiều

Công ty Newtecons.

Điện lực Đức Hòa Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Mộc Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 07:30 -10:30

Một góc thôn Bình Đông, xã Bình Hòa Trung. Điện lực Mộc Hóa Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 08h00 đến 16h30

Một phần khu phố 1, phường 1, thị trấn Kiến Tường. Điện lực Mộc Hóa Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 10:30 sáng đến 2:00 chiều

Một góc thôn Bình Đông, xã Bình Hòa Trung. Điện lực Mộc Hóa Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 14:00 – 16:30

Một góc thôn Bình Đông, xã Bình Hòa Trung. Điện lực Mộc Hóa Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Bến Lức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 8h30 sáng đến 2h30 chiều

Một phần khu phố 6 và 8 thuộc thị trấn Bến Lức. Điện lực Bến Lức Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 15h00 đến 16h30

Một góc thôn Thanh Hiệp, xã Thạnh Phú. Điện lực Bến Lức Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Lịch cắt điện huyện Cần Đước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 09h00-11h30

Một phần thôn 1, xã Long Định. Điện lực Cần Đước Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 14:00 – 16:00

Một phần thôn 2, xã Long Định. Điện lực Cần Đước Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Lịch cúp điện quận Tân Trụ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 09:30 – 10:30

HKD Võ Văn Thanh Triệu. Điện lực Tân Trụ Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 13h00 đến 13h30

Một góc thôn Bình Hòa, xã Bình Trình Đông. Điện lực Tân Trụ Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 13h45 đến 14h15

Một góc thôn Bình Hòa, xã Bình Trình Đông. Điện lực Tân Trụ Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 14h30 đến 15h00

Một góc thôn 2, xã Tân Bình. Điện lực Tân Trụ Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 3:15 chiều – 3:45 chiều

Một góc thôn 6, xã Tân Bình. Điện lực Tân Trụ Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 16h00 đến 16h30

Một góc thôn 6, xã Tân Bình. Điện lực Tân Trụ Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Đức Huệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 07:30 – 16:30

Một góc thôn 2, xã Bình Thạnh. Điện lực Đức Huệ Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Lịch cắt điện huyện Vĩnh Hưng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 08:00 – 16:00

Một phần khu phố Bàu Sậy thuộc thị trấn Vĩnh Hưng. Điện lực Vĩnh Hưng Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 07h30 đến 08h00

Nhà cắt FCO, máy cắt hạ thế trạm TSTL Trần Phát Phước. Điện lực Châu Thành Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 08h10 – 08h40

Nhà cắt FCO, máy cắt hạ thế trạm TSTL Trần Thị Huệ 1. Điện lực Châu Thành Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 08:50 – 09:20

Nhà cắt FCO, máy biến áp hạ thế trạm TSTL Trần Thị Tuyết. Điện lực Châu Thành Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 09:30 -10:00

Máy cắt FCO, máy cắt hạ thế trạm TSTL Nguyễn Thần Ái 1. Điện lực Châu Thành Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 10h10 đến 10h40

Nhà cắt FCO, aptomat hạ thế trạm TSTL Văn Thị Dung. Điện lực Châu Thành Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 10h50 sáng – 11h20 sáng

Hộ gia đình cắt FCO, máy cắt hạ áp trạm TSTL Nguyễn Minh Phương. Điện lực Châu Thành Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 11:30 đến 12:00

Nhà cắt FCO, máy biến áp hạ thế tại trạm TSTL Trần Hữu Hậu. Điện lực Châu Thành Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 13h00 đến 13h30

Nhà cắt FCO, máy biến áp hạ thế tại trạm TSTL Phạm Minh Vũ. Điện lực Châu Thành Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 13:40 – 14:10

Máy cắt FCO, máy cắt hạ thế trạm TSTL Nguyễn Văn Huệ Dược 1. Điện lực Châu Thành Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 2h20 chiều – 2h50 chiều

Nhà cắt FCO, máy biến áp hạ thế trạm TSTL Nguyễn Lam Sơn. Điện lực Châu Thành Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 3h chiều – 3h30 chiều

Máy cắt FCO, máy cắt hạ thế trạm TSTL Nguyễn Phước Quốc. Điện lực Châu Thành Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

từ 3h40 chiều – 4h10 chiều

Nhà cắt FCO, máy cắt hạ thế trạm TSTL Lê Thị Kim Liên. Điện lực Châu Thành Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trung áp và hạ áp

Trên đây là lịch cắt điện Long An một số khu vực, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. Chúng tôi c3kienthuyhp.edu.vn sẽ cập nhật lịch liên tục để bạn đọc có thể nắm bắt kịp thời.

Categories: Trending
Source: c3kienthuyhp.edu.vn

Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/09/2023 tại Long An – Tekmonk Bio, Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/09/2023 tại Long An – KOLNetworth, Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/09/2023 tại Long An – Blogtomoney

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

How to unlock Butterfly Lens on Snapchat

Rau ngổ dùng để chữa bệnh gì?