in

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 06/09/2023

Cập nhật chi tiết thông tin mới nhất về lịch cắt điện trên các khu vực tại Đồng Nai ngày 6/9/2023 chi tiết từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 06/09/2023 1Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 06/09/2023 2

Lịch cúp điện hôm nay Đồng Nai ngày 6/9/2023

Thông tin về lịch cúp điện, cắt điện các khu vực trên địa bàn Đồng Nai ngày 6/9/2023 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Biên Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 05:15 – 05:45

Từ Bình Đa LBS đến MC 475 Tân A tại Trạm cắt Khu công nghiệp, Tuyến 475 Bình Đà (Cắt điện một phần Khu công nghiệp Biên Hòa 1). Điện lực Biên Hòa Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 06:45 – 07:15

Từ MC 478 Vicasa đến LBS Vicasa – Việt Thái (Cắt điện một phần Khu công nghiệp Biên Hòa 1). Điện lực Biên Hòa Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Lịch cúp điện quận Thống Nhất

Ngày Khu vực Đơn vị

Thông tin

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 7h45 – 11h45

Một phần thôn Nam Sơn thuộc xã Quang Trung. Điện lực Thống Nhất Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Lịch cắt điện huyện Vĩnh Cửu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 08:00 – 09:30

Một phần thôn 4, xã Phủ Lý. Điện lực Trị An Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 08:00 – 10:00

Một phần Khu phố 3, thị trấn Vĩnh An. Điện lực Trị An Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 10:00 sáng – 12:00 trưa

Một góc thôn Thái An, xã Tân An. Điện lực Trị An Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 13:00 – 14:30

Một phần thôn 2, một phần thôn 3 và một phần thôn Bình Chánh, xã Tân An. Điện lực Trị An Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Xuân Lộc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 08:00 – 12:00

K3-6, K3-9, K3-12. Điện lực Xuân Lộc Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 08:30 – 16:30

Thôn Tam Hiệp thuộc xã Xuân Hiệp. Điện lực Xuân Lộc Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 10h30 sáng – 2h30 chiều

Một góc thôn Bàu Cối, xã Xuân Bắc. Điện lực Xuân Lộc Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 13:00 – 17:00

Trang trại lợn Huỳnh Thanh Sơn.

Công ty Gia Lê Phát.

Điện lực Xuân Lộc Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Lịch cắt điện huyện Định Quán

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 08:00 – 16:00

Thôn 1 thuộc xã Thanh Sơn. Điện lực Định Quán Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 08:45 – 16:00

Thôn 4 thuộc xã Thanh Sơn. Điện lực Định Quán Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Cẩm Mỹ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 07:00 – 10:00

Một phần thôn 8, xã Xuân Tây, một phần thôn Suối Nhất, xã Xuân Đông. Điện lực Cẩm Mỹ Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 08:30 – 17:30

Một phần xã Song Nhân. Điện lực Cẩm Mỹ Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Lịch cắt điện huyện Trảng Bom

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 08:00 – 15:30

Một góc thôn 1, xã Sông Trầu. Điện lực Trảng Bom Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 08:30 – 09:30

Một góc thôn An Chữ, xã Bắc Sơn. Điện lực Trảng Bom Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 09:30 – 15:00

Một phần thôn Thái Hòa, thôn Thanh Hóa, xã Hố Nai 3. Điện lực Trảng Bom Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, một số nơi khác chưa có thông tin lịch cúp điện. Chúng tôi LDG sẽ cập nhật lịch chính xác và nhanh chóng nhất tới bạn đọc.

Categories: Trending
Source: c3kienthuyhp.edu.vn

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 06/09/2023 – Tekmonk Bio, Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 06/09/2023 – KOLNetworth, Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 06/09/2023 – Blogtomoney

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

What does Gyatt mean on TikTok?

Xem Phim Nữ Sinh Hô Mưa Gọi Gió Full Tập 1,2,3,4,5 Trọn Bộ Thuyết minh