in

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 19/09/2023

Rate this post

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cắt điện các khu vực trên địa bàn Đồng Nai ngày 19/9/2023 từ Cổng Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 19/09/2023 1Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 19/09/2023 2Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 19/09/2023

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực trên địa bàn Đồng Nai ngày 19/9/2023 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Biên Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 19 tháng 9 năm 2023

từ 06:30 – 07:00

Một phần phường Hòa An, phường Tân Hành và một phần phụ tải điện Tân Uyên. Điện lực Biên Hòa Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 19 tháng 9 năm 2023

từ 07:00 – 07:30

Một phần khu vực Bửu Hòa, Công ty Pouchen. Điện lực Biên Hòa Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 19 tháng 9 năm 2023

từ 4 giờ chiều – 4 giờ 30 chiều

Một phần phường Hòa An, phường Tân Hành và một phần phụ tải điện Tân Uyên. Điện lực Biên Hòa Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 19 tháng 9 năm 2023

từ 4h30 chiều – 5h chiều

Một phần khu vực Bửu Hòa, Công ty Pouchen. Điện lực Biên Hòa Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 19 tháng 9 năm 2023

từ 07:30 – 10:00

Một phần diện tích đơn vị K860 Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 19 tháng 9 năm 2023

từ 10:30 sáng – 1:00 chiều

Một phần diện tích đơn vị K860. Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Lịch cúp điện quận Thống Nhất

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 19 tháng 9 năm 2023

từ 07:00 – 17:30

Thôn Gia Yên thuộc xã Gia Tân 3. Điện lực thống nhất Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện huyện Xuân Lộc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 19 tháng 9 năm 2023

từ 08:00 – 12:00

Trần Khánh Thành.

Trường Chinh.

Điện lực Xuân Lộc Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 19 tháng 9 năm 2023

từ 08:30 – 13:30

Một phần thôn Hòa Bình, Bưng Cạn, Chiến Thắng thuộc xã Bảo Hòa và một phần thôn Bình Hòa thuộc xã Xuân Phú.

Các trạm: Cơ sở Trần Quang Phụng, Cơ sở Vũ Văn Phong 1, Trang trại chăn nuôi Nguyễn Thị Cúc, Cơ sở Thế Vân, Trạm BTS Bảo Hòa, Cơ sở Nhựa Phạm Văn Phụng xã Bảo Hòa.

Điện lực Xuân Lộc Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 19 tháng 9 năm 2023

từ 13:00 – 17:00

Tống Vinh Sang.

Công ty Toàn Xuân Hưng 1.

Phạm Vĩnh Long.

Điện lực Xuân Lộc Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Lịch cắt điện huyện Định Quán

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 19 tháng 9 năm 2023

từ 08:00 – 09:45

Khu 10 thuộc thị trấn Tân Phú, quận Tân Phú. Điện lực Định Quán Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 19 tháng 9 năm 2023

từ 08:30 – 12:30

Ấp 1 thuộc xã Suối Nhỏ, huyện Định Quán. Điện lực Định Quán Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Lịch cắt điện quận Long Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 19 tháng 9 năm 2023

từ 07:00 – 16:00

Một phần thôn 8 thuộc xã An Phước. Điện lực Long Thành Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Lịch cắt điện huyện Trảng Bom

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 19 tháng 9 năm 2023

từ 08:30 – 14:30

Một góc thôn An Chữ, xã Bắc Sơn. Điện lực Trảng Bom Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Trên đây là lịch cắt điện các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. LDG sẽ cập nhật lịch chính xác và nhanh chóng tới bạn đọc.

Categories: Trending
Source: Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 19/09/2023 – Tekmonk Bio, Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 19/09/2023 – KOLNetworth, Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 19/09/2023 – Blogtomoney

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 19/09/2023 3Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 19/09/2023 4

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

How to get a beard filter that goes viral on TikTok

WATCH: Ricardo López Video Twitter, Ricardo Lopez Spark Controversy Online