in

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 06/09/2023

Cập nhật thông tin chi tiết mới nhất về lịch cắt điện các khu vực tại Long An ngày 6/9/2023 chi tiết, từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 06/09/2023 1Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 06/09/2023 2

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 6/9/2023

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực ở Long An ngày 6/9/2023 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Tân An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 08h00 – 16h30

Một góc đường Nguyễn Văn Bơ, ấp Bình Trung 1, xã Nhơn Thành Trung. Điện lực Tân An Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Lịch cúp điện quận Thủ Thừa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 07h00 – 16h30

Một phần xã Tân Long thuộc huyện Thủ Thừa. Điện lực Thủ Thừa Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Đức Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 08h00 – 16h00

Một phần xã Đức Hòa Hạ. Điện lực Đức Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Mộc Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 07h30 đến 16h30

Một phần thôn 3, xã Thanh Trì, thị trấn Kiến Tường. Điện lực Mộc Hóa Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 08:00 – 15:30

Một phần khu phố 1, phường 1, thị trấn Kiến Tường. Điện lực Mộc Hóa Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Lịch cúp điện quận Tân Trụ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 08:00 đến 11:30

Một góc thôn Bình Lợi, xã Đức Tân. Điện lực Tân Trụ Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 13h00 – 16h30

Một góc thôn Bình Lợi, xã Đức Tân. Điện lực Tân Trụ Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Đức Huệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 07:30 – 11:30

Một góc thôn Sơn Lôi, xã ANT. Điện lực Đức Huệ Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 13:00 – 16:00

Một góc thôn Sơn Lôi, xã ANT. Điện lực Đức Huệ Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

từ 08:00 – 17:00

Một phần thôn 5, xã Hiệp Thành. Điện lực Châu Thành Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trung áp và hạ áp

Trên đây là lịch cắt điện các khu vực trên địa bàn tỉnh Long An, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. Chúng tôi LDG sẽ cập nhật lịch chính xác và nhanh chóng nhất tới bạn đọc.

Categories: Trending
Source: c3kienthuyhp.edu.vn

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 06/09/2023 – Tekmonk Bio, Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 06/09/2023 – KOLNetworth, Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 06/09/2023 – Blogtomoney

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Robert Gallinowski- Wiki, Biography, Age, Height, Net Worth, Wife, Death

Giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của giá trị thặng dư là như thế nào?